Lietuvos edukologijos universitetas (LEU) – Lietuvos valstybinė aukštoji pedagoginė mokykla.

Universiteto misija– visuomenės edukacija, pagrįsta šiuolaikine ugdymo filosofija ir naujausiomis mokslo žiniomis. Universitetas siekia įtvirtinti savo, kaip edukacinio pobūdžio Universiteto, išskirtinę vietą Lietuvos ir Europos Sąjungos aukštojo mokslo erdvėje – studijų, mokslo ir praktikos srityse.

 
Universiteto vizija – svarbiausia edukacinio pobūdžio Lietuvos aukštoji universitetinė mokykla, palaipsniui įtvirtinanti tokį savo statusą Europos Sąjungos Vidurio ir Rytų Europos regione; gebanti keistis, tarptautinė, moderni, patraukli, konkurencinga, sėkmingai rengianti plataus spektro edukacijos specialistus, plėtojanti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, taikanti jų rezultatus praktikoje, taip pat įvairias socialines edukacines paslaugas teikianti aukštoji universitetinė mokykla.
Universitetas, plėtodamas specializuoto edukacinio universiteto modelį, iš esmės atnaujindamas studijų procesą ir mokslinių tyrimų organizaciją, sieks išlaikyti prioritetiniu pedagogų, edukacijos specialistų rengimą, išplės atskirų sričių studentams ir kitoms visuomenės grupėms siūlomų paslaugų įvairovę. Universitetas sieks tapti regioniniu universitetu.

Plačiau apie universitetą leu.lt