UAB „Vilniaus pasažas“ sėkmingai plėtoja savo veiklą nuo 2006 m. Pagrindinė įmonės veikla: nekilnojamojo turto nuoma bei pardavimas. Įmonė taip pat nuomoja ir parduoda naujus bei naudotus automobilius. UAB „Vilniaus pasažas" sėkmingai bendradarbiauja su turto vertinimo įmonėmis, draudimo brokeriais.

2012-03-22 UAB „Vilniaus pasažas“ pasirašė projekto „Paslaugų valdymo sistemos diegimas UAB „Vilniaus pasažas“ finansavimo ir optimizavimo sutartį (Nr. S-VP2-2.1-ŪM-02-K-03-119) pagal Lietuvos 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto “Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas” priemonę “E-verslas LT”. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 125100 Lt, projektui skirtas 62550 Lt finansavimas. Projekto netinkamos finansuoti išlaidos sudarė 27499,83 Lt.

Projekto metu įsigyta kompiuterinė technika ir įdiegta programinė įranga. Tai leido optimizuoti įmonės išorinius (pardavimų valdymas) ir vidinius (paslaugų kūrimo valdymas, sandėlio valdymas,projektų valdymas,finansų valdymas) verslo procesus. Projekto metu įdiegta sistema leis operatyviai valdyti paslaugų apskaitą, sutaupys ne tik darbo sąnaudas, bet leis geriau komunikuoti su klientais ir gerinti paslaugų kokybę.

Plačiau apie įmonės teikiamas paslaugas renthonda.lt